Produkty

Upozornění: Pro prodej a vývoz produktů z kategorie Security není třeba předložit prohlášení konečného uživatele. Tyto produkty jsou určeny pro civilní použití a lze je vyvážet bez povolení.


Upozornění: Prodej a export výrobků z kategorie Defence podléhá nutnosti předložit prohlášení konečného uživatele. Tyto produkty jsou zařazeny mezi zboží vojenského nebo dvojího užití a vyžadují povolení k vývozu.