Speciální produkty EVPÚ Defence - rozhovor se specialistou vývojového oddělení

EVPÚ Defence si za dobu své téměř dvacetileté existence vybudovala silnou pozici na trhu s elektro-optickými systémy pro civilní využití. Před několika lety se však základní nabídka společnosti začala rozšiřovat o další produkty s možností využití ve vojenském sektoru, které jsou předmětem stále rostoucí poptávky. Požádali jsme proto Tomáše, specialistu našeho vývojového oddělení, aby nám tyto speciální systémy blíže představil.

Tomáši, co vedlo EVPÚ Defence k tomu, aby se začala výrazněji zaměřovat na potřeby vojenského sektoru?

Naše společnost viděla v této oblasti velký potenciál a chtěla zúročit své dlouholeté zkušenosti z výroby monitorovacích systémů.

V současnosti zaznamenáváme zvýšený zájem o pořízení či modernizaci bojových vozidel. Jaké systémy může v tomto ohledu nabídnout EVPÚ Defence?

V první řadě jsou to optické kontejnery sloužící jako zaměřovače pro zbraňové systémy. Jako další můžeme nabídnout monitorovací a přehledové systémy pro velitele vozidel. V neposlední řadě operátoři jiště ocení kamerovou ochranu perimetru vozidla a řidiči využijí asistenčních (např. couvacích) kamer. Nedílnou součastí zajištění bezpečnosti posádky je i detektor laserového ozáření, který dokáže upozornit operátora na zaměření vozidla nepřítelem.

Pojďme se podívat na konkrétní produkty. Pro velitele bojového vozidla je klíčově důležité mít okamžitý a dokonalý přehled o situaci na bojišti. Do jaké míry je toto schopen poskytnout velitelský zaměřovač CMS-1 a jak napomáhá orientaci další zařízení jako je detektor ozáření - LAWAREC?

Velitelský zaměřovač CMS-1 poskytuje veliteli vozidla důležitý přehled o celkové bojové situaci, ve které se dané vozidlo nachází. Nezávislost na střelci mu umožňuje sledovat další cíle a dynamicky vyhodnocovat další potencionální hrozby a měnit priority mise.

Pokud se v kabině vozidla rozezní poplašný alarm systému LAWAREC indikující zaměření vozidla nepřítelem, operátor nebo systém sám spustí odpálení kouřových granátů v detekovaném směru, aby tak zabránil nepříteli dokončit útok na vozidlo.

V podmínkách boje musí veškeré vybavení splňovat vysoké nároky na životnost a odolnost vůči vnějším vlivům. Jak je řešena konstrukční odolnost u velitelského zaměřovače CMS-1 a střeleckých pozorovacích kontejnerů CRANE?

Oba výrobky jsou pečlivě konstruovány tak, aby minimalizovaly riziko poškození senzorů, které jsou v boji „očima“ posádky vozidla. Většina povrchu velitelského zaměřovače je navíc kryta speciální vrstvou pancíře splňující balistickou ochranu stupně 1.

EVPÚ Defence nabízí i systém Sýček (SeeCheck) určený pro sledování blízkého okolí vozidla a ochranu bezpečnosti posádky při výsadku. Z čeho se systém skládá a jaké hlavní technické výhody nabízí?

Systém se skládá ze soustavy kamer, které jsou vhodně umístěny po obvodu vozidla. Kamery mohou být statické nebo na ovladatelných otočných podstavách a mohou tvořit dvojice pro denní i noční vidění. Nedílnou součástí je i ovládací SW, který umožňuje zobrazovat obraz z jednotlivých kamer, ovládat jejich natočení a využít pokročilých technik zpracování obrazu - např. fúzi denního a nočního kanálu dohromady. Tímto způsobem je operátor schopen detekovat nepřítele ukrytého ve stínu, který na denní kameře není vidět, ale současně zachovat barevné zobrazení denní kamery pro lepší přehled.

Jakou roli dle Vašeho očekávání sehraje vojenský sektor v budoucím vývoji společnosti EVPÚ Defence?

Jak je vidět z našeho portfolia, tak o výrobky pro vojenský sektor je stále větší zájem a podle mého názoru poptávka spíše poroste. EVPÚ Defence se bude nadále snažit vyjít maximálně vstříc zákazníkům z civilního i vojenského sektoru a s pomocí nejnovějšího výzkumu a vývoje na našem oddělení najít optimální řešení pro nejrůznější druhy projektů.

Děkujeme za zajímavý rozhovor a přejeme hodně štěstí při překonávání výzev spojených s vývojovým řešením našich produktů.