Dálkově ovládané zbraňové stanice pro zbraně s ráží do 12,7 mm

Zbraňová stanice MANTIS

MANTIS je kompaktní dálkově ovládaná zbraňová stanice (RCWS, remote-controlled weapon station) s využitím v pozemních i námořních aplikacích a možností instalace na kolová nebo pásová obrněná vozidla, lodě či stacionární platformy. Je určená ke sledování okolí, vyhledávání pozemních i vzdušných cílů (helikoptéra, UAV atd.) a vedení palby na tyto cíle z pracoviště operátora umístěného v platformě (vozidle). 

Modulární koncepce této zbraňové stanice je navržena pro integraci kulometů ráže 7,62 až 12,7 mm a granátometů ráže 30-40 mm, jak standardu NATO, tak standardu východního. Na základě požadavku zákazníka je možné integrovat také další zbraňové systémy.

Víceosá konstrukce této zbraňové stanice umožňuje operátorovi neustále sledovat cíl na obrazovce, aniž by byl ovlivňován změnou náměru zbraně balistickými korekcemi a použitou municí. K průzkumu, zaměřování a střelbě je využíván modulární multi-senzorový elektro-optický systém, který je tvořen denní kamerou, termovizní (noční) kamerou a laserovým dálkoměrem, případně dodatečnou zaměřovací kamerou.

Zbraňová stanice MANTIS je ovládána z pracoviště operátora (střelce) vybaveného těmito základními prvky:

  • displej operátora
  • kontrolní panel operátora
  • pákové ovladače

 

Základní vlastnosti:

  • je tvořena čtyřmi (2+2) nezávislými stabilizovanými osami v azimutu a elevaci pro zbraňový systém a super azimutem a super elevací pro navádění elektro-optického systému
  • elektro-optický systém využívá denní FULL HD kameru, termovizní kameru s rozlišením VGA či HD a laserový dálkoměr (volitelně zaměřovací kameru). Video data mohou být distribuována dále v platformě( vozidle) ve standardu DEF-STAN-00-82
  • má vyspělé modulární SW vybavení
  • umožňuje instalaci dalších ochranných systémů jako je systém detekce laserového a radarového ozáření v součinnosti s výmetnicemi dýmových granátů
  • umožňuje integraci balistické ochrany až Level 2

 

Zásadní výhodou je také to, že MANTIS může být modifikován na základě potřeb a požadavků zákazníka jak v úrovni použitých zbraňových systémů, tak i senzorů.