GPS - navigace

pro vyhledání a sledování libovolného místa v reálném čase

Globální polohový systém (GPS, globální navigační systém, globální poziční systém) je navržen pro vyhledání a sledování libovolného místa v reálném čase. GPS je složen z modulu přijímače (PCB) a antény. Anténa GPS se nachází na střeše elektro-optickému systému nebo na vozidle.

Výsledky z GPS se zobrazují na monitoru v místě pracoviště operátora.