Speciální produkty

Kromě standardního civilního elektro-optického vybavení nabízí společnost EVPÚ Defence i produkty, které je možno využít ve vojenském sektoru.

Systémy jako Sýček (SeeCheck) pro ochranu perimetru vozidla (instalovaný např. na vozidlech Iveco LMV  4x4, na  pásových obrněných pozorovacích a průzkumných kompletech LOS-M a Sněžka-M anebo specializovaných verzí vozidel Pandur II 8x8 ve variantě spojovací a velitelsko-štábní), střelecký pozorovací zaměřovač CRANE s chlazenou nebo nechlazenou termovizní kamerou pro integraci do dálkově ovládaných zbraňových stanic (např. zbraňová stanice Gladius 12 vozidla LOV CBRN nebo věž TURRA 30), velitelský zaměřovač CMS-1 pro obrněná bojová vozidla nebo systém detekce laserového a radarového ozáření LAWAREC umožňují využití v širokém spektru koncových zákazníků u různých druhů vozidel.

DŮLEŽITÉ: Prodej Speciálních produktů podléhá vývoznímu povolovacímu řízení licenční správy České republiky a je pro něj vyžadováno Potvrzení konečného užití.