Příslušenství - kabely, GPS, DMC, LRF, výsuvné sloupy, seizmické systémy

V rámci zajištění komplexního řešení dodává společnost EVPÚ Defence a.s. k elektro-optickým systémům (EOS) rovněž nezbytné příslušenství. Mezi základní prvky integrované do systémů, patří:

  • odolné senzory jako GPS navigace, DMC digitální magnetický kompas nebo LRF laserový dálkoměr,
  • systémové a senzorové kabely,
  • výsuvné sloupy,
  • seizmické systémy - bezobslužné zemské senzory.